Onze troeven

 
- Meer dan 20 jaar ervaring op de Belgische, Franse en Nederlandse markten
- Absolute discretie bij de uitvoering van uw opdracht
- Naleving van de overeengekomen leveringstermijn (indien de termijn niet haalbaar is, zeggen we dat onmiddellijk)
- Concurrerende tarievenOnze zienswijze

We zijn vertalers die er bewust voor gekozen hebben de zaken anders aan te pakken.
We weigeren uitsluitend te redeneren in termen van omzet, omzet en nog eens omzet. Het werk moet ons voldoening schenken. En dit kan enkel door voorrang te geven aan kwaliteit. Daarom kiezen we voor wat ons werkelijk interesseert: juridische, financiële, economische en commerciële vertalingen.

Onze naam "Agence Bruges Traductions" verwijst naar het dorpje in de Franse Pyreneeën waar we gevestigd zijn. We leven en werken in een prachtige omgeving, met zicht op de bergen. Dit geeft ons extra energie om uw opdrachten perfect te kunnen uitvoeren.  |    |    |    |    |    | 

  |    |    |    |    |    |